กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

Advertisement กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ 2.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ 3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 […]