กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 675 อัตรา (1 – 7 ก.ค.57)

Advertisement กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 675 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 638 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ วุฒิ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา [ads=center] 3.ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : […]