กรมการส่งเสริมอุตสหากรรมรับสมัครเปิดสอบแข่งขันรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน 2 อัตรา

Advertisement กรมการส่งเสริมอุตสหากรรมรับสมัครเปิดสอบแข่งขันรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน 2 อัตรา กรมการส่งเสริมอุตสหากรรมรับสมัครเปิดสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2556 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งหญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.56 – 7 มิ.ย.56 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dip.go.th/ โทรศัพท์ 02-202-4556 >>> ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครงาน <<<