อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยจำนวน 80 อัตรา

Advertisement อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับสมัครเพื่อจะสอบแข่งขันเป็นราชการครูจำนวน 80 อัตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค – 14 มิ.ย 2556 Advertisement    ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้   1. สาขาวิชาภาษาไทย                             จำนวน 16 อัตรา   2 .สาขาวิชาคณิตศาสตร์                          จำนวน 9 อัตรา   3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                         จำนวน 12 อัตรา   4. สาขาวิชานาฎศิลป์                              จำนวน 3 อัตรา   5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                             จำนวน 1 อัตรา   6. สาขาวิชาสังคมศึกษา                           จำนวน 2 อัตรา   7 .สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                     จำนวน 4 อัตรา   […]