รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 15 ตำแหน่ง

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 15 ตำแหน่ง 243 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2556   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ได้แก่ โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา เจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน […]