(งานรัฐวิสาหกิจ)ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร จนท.ติดตามและประเมินผล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ธนาคาร2ปี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement     ธนาคารกรุงไทย รับสมัครหัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล สังกัด ทีมติดตามและประเมินผล กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลาง ประจำสำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท) คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานธนาคาร 2 ปี ขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจะพิจารณาเป็ นพิเศษ ) เชี่ยวชาญ Microsoft office ( Excel , Access , Power point ) อายุไม่เกิน 30 ปี โปรดส่ง Resume และ Transcript พร้อมระบุตําแหน่งที่สมัคร ในหัวเรื่อง E-Mail ให้ชัดเจน และส่งเอกสารสมัครได้ที่ E-Mail : [email protected]