ธรรมศาสตร์ถกปม ‘สมรสร่วมสายเลือด’ ชี้อย่าเอาศีลธรรมปนกฎหมาย แนะแก้ไขให้จดทะเบียนได้!!

Advertisement   เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมบริบทอุษาคเนย์ หัวข้อ “ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์ : Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์ )” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในวิทยากร คือ นายตรีวัฒน์ ชมดี นักศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกล่าวในประเด็น “ความเป็นไปได้ของการจดทะเบียนสมรสร่วมสายโลหิต” โดยระบุว่า กฎหมายไทยได้กำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิงต่างสายเลือดเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การมีบุตรในการร่วมเพศจากสายเลือดเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีบุตรที่อ่อนเเอเสมอไป และการแต่งงานไม่ได้มีวัตถุประสงค์เเค่การเพิ่มจำนวนประชากรเท่านั้น “ ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดความเป็นไปได้ของการจดทะเบียนสมรสในสายเลือดเดียวกัน คือ พ่อกับลูกสาว หรือแม่กับลูกชาย จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันไม่ได้มีความชั่วร้ายแต่เพียงเพราะคนยกศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาเป็นตัวกำหนดว่ามันผิด ซึ่งเราควรแก้ไขกฎหมายแพ่งว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันให้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ทางกฎหมายอาญาไม่ได้ระบุว่าการจดทะเบียนสมรสเป็นความผิดทางกฎหมาย ส่วนวิทยานิพนธ์ชิ้นหนึ่งของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่า การมีเพศสัมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะมีความยินยอมแต่ไม่ได้มีความผิดทางอาญา […]