สนช.แจง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไม่ได้จำกัดสิทธิประชาชนและสื่อมวลชน ชี้ทำเพื่อความปลอดภัยของประเทศ

สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. หรือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 16 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง (อ่านเพิ่มเติม : ผ่านแล้ว! สนช.ประกาศใช้ พ.ร.บ.ไซเบอร์ จนท.มีอำนาจยึด-ค้นข้อมูลได้ / ไอลอว์ เผย 8 ข้อที่ควรกังวลต่อ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ที่ สนช. เพิ่งผ่านฉลุย) ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า บนเพจเฟซบุ๊ก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไดีมีการชี้แจงกรณีผ่าน พ.ร.บ.ไซเบอร์ โดยระบุข้อความว่า… ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยควบคุมภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ ที่จะเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย และป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังยืนยันว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ได้มีการจำกัดสิทธิของประชาชนหรือสื่อมวลชนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทางไซเบอร์ แต่จะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และความปลอดภัยของประเทศ ขอบคุณข้อมูลจาก […]

จับตา พ.ร.บ.ไซเบอร์ เข้า สนช.วันนี้ หวั่นรัฐล้วง ยึด กลายเป็น กฎอัยการศึกออนไลน์!

  การพิจารณาร่างกฎหมายโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประเด็นที่ประชาชนจับตามองโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย พบว่า มีการเร่งพิจารณากฎหมาย โดยในวันนี้ (27 ก.พ.) จะมีการพิจารณา พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ… และ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ พบว่า กำลังมีความกังวลในการผ่านกฎหมายดังกล่าว จนทำให้แฮชแท็ก #พรบไซเบอร์ ติดเทรนด์ของประเทศไทยในวันนี้         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีเนื้อหาสำคัญคือ มีการตั้งคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มีนายกฯเป็นประธาน และคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกซ.) มีรองนายกฯฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน และคณะกรรมการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ(กสส.) มีรมว.ดีอี เป็นประธาน และเปิดช่องให้ กปช. ตั้งคณะกรรมเฉพาะด้านอื่นได้อีก รวมทั้งมี คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(คกส.) มีรมว.ดีอี เป็นประธาน     สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ แบ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็น 3 ระดับ […]

สนช.อนุมัติ สมาชิกยื่นใบลา เอาเวลาราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้!!

  ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบ ให้สมาชิก สนช. ยื่นใบลา เพื่อเอาเวลาราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ไม่ขาดคุณสมบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรม สนช. และกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 160 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 6 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ มีทั้งหมด 45 ข้อ ในข้อ 23 กำหนดว่า "อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว"  อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวกระทบถึงสมาชิก สนช. หลายคนที่ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน จะมีปัญหาขาดคุณสมบัติ หากต้องใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจสำคัญของตัวเองด้านนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการ อธิบายว่า "สามารถยื่นลาต่อประธาน สนช. เหมือนที่เคยปฏิบัติมาได้ โดยจะไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ" ซึ่งข้อบังคับประมวลจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ สนช. มีมติให้ประกาศใช้ […]