สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-14ก.ค.60

  สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านรัฐศาสตร์ เช่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ เป็นต้น ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านอักษรศาสตร์ ด้านเศรษศาสตร์ และด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA 2.50)  – มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยต้องมีผลคะแนนหรือผลสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ และผลสอบดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ หากมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผล TOEFL IBT คะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป ผล IELTS ผลคะแนนรวมทุก Band ตั้งแต่ 5.5 […]