สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

Advertisement สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)     สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 สังกัด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 […]

1 8 9