สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ส.ค.61

Advertisement     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระดับ 2-4 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 4-5 จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1-31พ.ค.61

    สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 61 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 4-5 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ระดับ 4-5 จำนวน 1 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ  http://www.bedo.or.th/bedo/employ-all.php?id=18