(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10เม.ย.61

Advertisement     สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 1. เลขานุการ (1 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 1 (1 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน การคลัง การธนาคาร การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่ากับสาขาดังกล่าวข้างต้น หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้ มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  10 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – […]