(สมัครออนไลน์)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท6-27พ.ย.60

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://onep.job.thai.com ภายในวันที่ 6-27 พ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม