มีผลแล้ว! เพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีผู้ประกันตนตายใน60เดือน

Advertisement มีผลแล้ว! กฎกระทรวงเพิ่มเงินบำนาญชราภาพกรณีผู้ประกันตนตายใน 60 เดือน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพในการดำรงชีวิตภายหลังผู้รับบำนาญชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน โดยมีสาระสำคัญของกฎกระทรวง เพิ่มใน 3 ประเด็น ดังนี้ Advertisement 1.กำหนดให้ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับ คราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญ ชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน เช่น กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ 5,250 […]

ผู้ประกันตนเฮ! ประกันสังคมเปิดฮอสปิเทลต่อจนกว่าโควิดจะคลี่คลาย

ผู้ประกันตนเฮ! ประกันสังคมเปิดฮอสปิเทลต่อจนกว่าโควิดจะคลี่คลาย คู่ขนานเจอแจกจบ ที่ร้านยา ฟีดแบ๊กสายด่วน 1506 บริการดีเกินคาด เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางกระทรวงแรงงานมีการประชุมกันเพื่อหารือเรื่องการเปิดบริการสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อย ในลักษณะฮอสปิเทล (Hospitel) ที่จากเดิมมีกำหนดให้บริการถึงวันที่ 30 เม.ย.2565 แต่มติที่ประชุมวันนี้ระบุว่าจะเปิดให้บริการต่อจนกว่าสถานการณ์ระบาดจะคลี่คลาย ดังนั้น ผู้ประกันตนในมาตรการ 33 และมาตรา 39 สามารถเข้ารักษาในระบบฮอสปิเทลได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล (รพ.) เครือข่ายประกันสังคมมีฮอสปิเทลในเกือบทุกแห่ง และมีเตียงว่างเพียงพอ ทั้งนี้ จากการประชุมวันนี้ก็จะมีข่าวดีของผู้ประกันตน ม.40 ในหลายเรื่องด้วย นายบุญสงค์กล่าวว่า สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ใน กลุ่มสีเหลือง และ สีแดง จะต้องเข้าใน รพ. ขณะที่ กลุ่มสีเขียว ที่อาการน้อย นอกจากจะรักษาในฮอสปิเทลได้แล้ว ก็ยังสามารถรักษาที่บ้าน (Home Isolation) […]

ประกันสังคม ขู่เลิกสัญญารพ. หลังพบไม่รับโควิด เจอแจกจบ ย้ำต้องส่งต่อ

ประกันสังคม รับ รพ.คู่สัญญา 4-5 แห่ง แจ้งผู้ติดโควิดรับ เจอ แจก จบ เพียงวันละ 30-40 คิว แจ้งทุก รพ. หากรับผู้ติดเชื้อไม่ได้ ให้ส่งต่อ รพ.คู่สัญญาอื่น วันที่ 31 มี.ค.2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สิทธิประกันสังคม เข้ารักษาแบบ เจอ แจก จบ รพ.ในเครือข่ายประกันสังคม แต่ได้รับแจ้งให้กลับมาติดต่อใหม่วันถัดไป เพราะรับบริการวันละ 30-40 คิว จนต้องเดินทางหลายรอบ ว่า ตนได้รับทราบข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มี.ค.จากข่าว จึงทำการตรวจสอบพบมีปัญหาจริง แต่เกิดใน รพ.คู่สัญญาประกันสังคมเพียง 4-5 แห่ง เนื่องจาก รพ.รับผู้ติดเชื้อโควิดจากหลายสิทธิ ทั้งประกันสังคม บัตรทอง สิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ขณะที่ รพ.ที่รับเฉพาะสิทธิประกันสังคมไม่พบปัญหา นายบุญสงค์ […]

สปส.เปิดไทม์ไลน์ขยายอายุบำนาญชราภาพ ยันไม่กระทบผู้ประกันตนเดิม

สปส.เปิดไทม์ไลน์ขยายอายุบำนาญชราภาพ ยันไม่กระทบผู้ประกันตนเดิม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ขณะเดียวกัน ก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะตามมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้นมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องนำส่ง สปส. จึงมีนโยบายการปรับปรุงอายุเกิดสิทธิรับบำนาญ (หรือที่เรียกกันว่าอายุเกษียณ) เพื่อให้เกิดสมดุลกับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และควบคุมต้นทุนของระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นมาตรการปกติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกดำเนินการ นายบุญสงค์ กล่าวว่า สปส. ได้มีการจัดทำแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบบำนาญชราภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณ โดยที่การขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการใช้กับผู้ประกันตนใหม่ และผู้ประกันตนที่อายุน้อยเท่านั้น ผู้ประกันตนปัจจุบันที่ใกล้เกษียณอายุจะไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ นายบุญสงค์ กล่าวว่า การขยายอายุเกิดสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ “ตัวอย่างเช่น หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแต่อายุ […]

เริ่มแจก 29 ธ.ค.นี้ เยียวยานักร้อง-นักดนตรีคนละ 5 พัน เผยเงื่อนไขกลุ่มตกหล่น

เริ่มแจก 29 ธ.ค.นี้ เยียวยานักดนตรีคนละ 5 พัน สปส.มอบเป็นของขวัญปีใหม่ เผยเงื่อนไขกลุ่มตกหล่น ให้สมัครภายใน 14 ม.ค. ส่งชื่อรายชื่อสมาคมฯ รับรองภายใน 28 ม.ค. 65 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงภายหลังหารือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยและจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองรับรองการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพนักร้องกลางคืน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ธ.ค.นี้ เมื่อผ่านความเห็นชอบของครม. จะเริ่มเยียวยาก้อนแรกวันที่ 29 ธ.ค. อัตราคนละ 5 พันบาท จำนวน 1 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ตามที่สมาคมฯ รับรองมา ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการภายในธ.ค.แน่นอน เบื้องต้นตัวเลขที่ได้รับรายงานมามีประมาณ 1.2 แสนราย ทั้งนี้ โครงการเยียวยาจะแล้วเสร็จในมี.ค.65 […]

ด่วน! สปส. ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33 45 จุด

ด่วน! สปส. ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33 45 จุด เปิดอีกครั้ง 28 มิ.ย. วันนี้ (11 มิ.ย.64) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในช่วงระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64 โดยที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วกว่า 2 แสนราย จากจำนวนสถานประกอบการกว่า 24,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานค ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่การให้บริการ สำนักงานประกันสังคมจึงขอปิดปรับปรุงระบบบริการศูนย์ฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการศูนย์ฯ อีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ […]

สปส.แจงไม่รับ “วอล์กอิน” ผู้ประกันตน ม.33 เข้ารับวัคซีนโควิด

สปส.แจงไม่รับ ‘วอล์ก อิน’ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่ สปส.ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายการฉีดวันละ 50,000 คน ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและติดต่อเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ได้ walk in มาที่ศูนย์เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีน สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯจะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม และมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย หรือ walk in มายังศูนย์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม […]

‘สปส.’ เล็งเพิ่มเพดานเงินเดือนเก็บเงินสมทบประกันสังคม จ่ายเพิ่ม-สิทธิประโยชน์เพิ่ม!

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สำหรับกรณีความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินเดือนสำหรับเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น ยังอยู่ในขั้นของการทำความเข้าใจกับผู้ประกันตนเช่นเดิม แต่คงไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นแล้ว เนื่องจากว่า ทำมาแล้วถึง 12 ครั้ง มากกว่าหน่วยงานไหนๆ ดังนั้นจึงหันมาใช้วิธีรับฟังความเห็นทางออนไลน์แทน “ขณะนี้ทำให้คนมีความเข้าใจไปมากกว่าครึ่งแล้ว หากมีผู้ประกันตนเห็นด้วยเกินร้อยละ 80 คิดว่าน่าจะสามารถเดินหน้าต่อไป เดทไลน์อยู่ที่ความเข้าใจของผู้ประกันตน ตอนนี้คนที่ยังคัดค้านเป็นเพราะยังไม่เข้าใจและเป็นกลุ่มเดิม  เพราะฉะนั้น จึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจด้วย” นพ.สุรเดช กล่าวอีกว่า การเก็บเงินสมทบยังคงเก็บในอัตราเดิมคือร้อยละ 5 แต่ที่ทำอยู่คือการขยายฐานเพดานเงินเดือนในการคำนวนเงินสมทบจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 2 หมื่นบาท ดังนั้นคนที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 1.5 หมื่นก็จ่ายเท่าเดิมคือ 750 บาท ต่อเดือน ถ้าเงินเดือน 1.6 หมื่นบาท ก็จ่ายสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท เงินเดือน 1.8 หมื่นบาทก็จ่ายสมทบ 900 บาท ถ้าฐานเงินเดือน 2 […]