(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-30พ.ย.61 มีตำแหน่งสำหรับคนไม่มีคะแนนTOEIC-ไม่มีประสบการณ์!!

Advertisement     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างหลายอัตรา เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 5-30 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม สำนักงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน โทร 02-2725741-4 ต่อ 231 แฟกซ์ 02-2725287 พนักงาน 23 อัตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ (ป.โท ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี ป.เอก ต้องมีประสบการณ์ในทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 8 ปี )  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ […]