(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-15มี.ค.61

    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. เศรษฐกร (ปริญญาโท) เงินเดือน 17,500 บาท ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์   เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-15 มี.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท4-17ส.ค.60

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 4-17 ส.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 3 หน้า)