วอนคนไทยมีลูกเพื่อชาติ!! ผอ.สสช.ชี้ถ้าเด็กยังเกิดน้อยปี’70สังคมวัยเยาว์ไม่เหลือแน่!!

Advertisement   10 เม.ย.61 ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี) ถ.แจ้งวัฒนะ ย่านหลักสี่ กรุงเทพฯ นายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการ สสช.แถลงข่าวในหัวข้อ “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต” โดยเปิดเผยว่า การสำรวจของ สสช.เมื่อปี 2560 พบประชากรสูงวัย หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 16.7 ต่อประชากรไทยทั้งประเทศ ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้สูงอายุวัยต้น อายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 57.4 ผู้สูงอายุวัยกลาง อายุ 70-79 ปี ร้อยละ 29 และผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.6 และจากการคำนวณปรากฏเป็นผลพยากรณ์ว่า ในปี 2570 ประชากรวัยทำงานจะต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง […]