สนช.จ่อเร่งพิจารณา’ปลดล็อกกัญชา’ ให้ได้ก่อนสิ้นปี เพื่อเป็นของขวัญชาวไทย

Advertisement   รัฐสภา 30 ตุลาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จัดเสวนา หนุนแก้กม.ยาเสพติด ปลดล็อกกัญชา ใช้ทางการแพทย์ นพ.เจตน์ จ่อเร่งพิจารณา ให้เสร็จก่อนสิ้นปี เพื่อเป็นของขวัญชาวไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดเวทีสัมมนา เรื่อง สนช. ปลดล็อกกัญชา เป็นยารักษาโรค หลังจากที่ สนช. ร่วมเสนอร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อแก้ไขให้ กัญาชาเป็นยาทางการแพทย์ โดยนายสมชาย แสวงการ สนช. ผู้นำเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว กล่าวว่า มี สนช. จำนวน 44 คน ร่วมเสนอร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อปลดล็อกกัญชา และกระท่อม ออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรค โดยก่อนหน้านี้เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า […]