สิงห์อมควันเตรียมขนลุก สธ.เปลี่ยนภาพ-คำเตือนซองบุหรี่ใหม่

Advertisement สิงห์อมควันเตรียมขนลุก สธ.เปลี่ยนภาพ-คำเตือนซองบุหรี่ใหม่ 10 รูป 20 ข้อความ น่ากลัวกว่าเดิม เริ่มต้นปีหน้า เตือนร้านค้ายังขายรูปแบบเก่ามีโทษ วันที่ 16 ก.ค.64 นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.2564 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ให้ปรับเปลี่ยนฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่ใช้จัดพิมพ์ลงบนซองมานานกว่า 2 ปี ซึ่งการปรับเปลี่ยนชุดฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนเพื่อป้องกันความคุ้นชิน คุ้นเคย จนทำให้ประสิทธิภาพของการกระตุ้นเตือนถึงอันตรายลดลง สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบของซองหรือหีบห่อบุหรี่ซิกาแรต ให้ทุกยี่ห้อมีลักษณะรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรายย่อย ที่ยังมีบุหรี่ซองรูปแบบเก่าคงค้าง สามารถขายได้ถึงวันที่ 10 เม.ย.65 หรือหากมีความกังวลว่า จะไม่สามารถขายหมดได้ตามกำหนดเวลา ขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า ผู้ผลิต เพื่อส่งคืนบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าต่อไป ขอเน้นย้ำไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย […]