สธ. ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. จับได้ทันที ผู้ขาย-แปรรูปกัญชา ที่ไม่ขออนุญาต

Advertisement วันที่ 27 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. เรื่องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า Advertisement ตอนหนึ่งของหนังสือ ระบุว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคล หรือ นิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตาม มาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้ Advertisement 1.ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา 2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา 3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา 4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565   ข่าวจาก : ข่าวสด  

สธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงสถานพยาบาล เตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่เอกสารจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่ หนังสือฉบับดังกล่าวระบุ 8 ข้อ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งสถานพยาบาลเตรียมพร้อม ดังนี้ สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เตรียมพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครองคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง   ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

กรมอนามัยออกประกาศคุมร้านอาหาร ปรุงกัญชาให้ลูกค้า ต้องแจ้ง 6 ข้อ

ขณะนี้กรมอนามัยได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานี้ โดยให้ยกเลิกความในข้อ 3 เปลี่ยนเป็นกำหนดให้สถานประกอบกิจการอาหาร มีการจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดเก็บเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา หรือเน่าเสีย แทน อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับข้อกำหนดอื่น ๆ ในประกาศยังคงเหมือนเดิม คือ สถานประกอบการกิจการอาหาร ต้องควบคุม กำกับ และต้องจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและต้องตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ได้แก่ 1) จัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา 2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด 3) แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหารตามประเภทการทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร เช่น อาหารทอด แนะนำการใช้ใบกัญชาสด 1-2 ใบสดต่อเมนู สำหรับอาหารประเภทผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่มแนะนำการใช้ใบกัญชาสด 1 ใบสดต่อเมนู […]

เตรียมเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ สธ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ให้ผลบวก-ลบปลอม

13 มิถุนายน 2565 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข (MIU) เปิดเผยว่า มีการเสนอให้ ศบค. ยกเลิกการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งในสนามบินและสถานที่ต่าง ๆ นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า เครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ต่ำ โดยมีค่าความไวต่ำ ตั้งแต่ 0-39% ทำให้ค่าพยากรณ์ผลทั้งบวกและลบต่ำมาก ให้ผลบวกและลบปลอม ทั้งการใช้ที่สนามบินหรือสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนถึงประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ดังนั้น อาจไม่จำเป็นต้องให้สนามบิน ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ และสถานประกอบการต่าง ๆ คัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งในต่างประเทศก็มีคำแนะนำคล้ายกัน เช่น อังกฤษ ออกคำแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง, สิงคโปร์ ยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิในที่สาธารณะ ตั้งแต่สิงหาคม 2564, สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบันไม่มีคำแนะนำเรื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนร่างกายในสนามบินนั้น ไม่มีหลักฐานด้านประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่นกัน และยังต้องพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิผลในการคัดกรองโรคติดเชื้อที่ดีกว่านี้ และการคัดกรองอุณหภูมิที่สนามบิน อาจทำให้ประชาชนมั่นใจความปลอดภัยมากเกินไปจนละเลยมาตรการอื่น […]

1ก.ค.65 สปสช.ยกเลิกจ่ายค่าตรวจโควิด นอกบัตรทอง

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในหน่วยบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คงเหลือแต่หน่วยบริการในระบบเท่านั้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มผ่านพ้นช่วงวิกฤตรวมถึงมีมาตรการให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถื่น ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำแผนและมาตรการ บริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น เพื่อให้ประชาชนจะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ จึงพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก และประชาชนสามารถตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเองได้ จึงมีมติให้ปรับเงื่อนไขอัตราจ่ายบริการโรคโควิด-19 โดยยกเลิกตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกหน่วยบริการ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ที่ประชุม บอร์ด สปสช. มีมติให้ยกเลิกการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ การเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสถานบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คงเหลือแต่ส่วนที่เป็นบริการของหน่วยบริการในระบบต่อไป โดยมติบอร์ด สปสช.นี้ ทาง สธ. จะรวบรวมเป็นข้อมูลการดำเนินการในส่วนของสาธารณสุข เพื่อนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป   ข่าวจาก : pptvhd36

เปิดรายชื่อ31จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย

สธ. เตรียมประกาศนำร่อง 31 จังหวัด ถอดหน้ากากอนามัยได้ในที่โล่ง – ไม่แออัด เริ่มจากจังหวัดสีเขียว – จังหวัดสีฟ้า เช็กรายชื่อเลย มีจังหวัดอะไรบ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีรายงานว่า นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 สถานการณ์ทั่วโลกดีขึ้น และเริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้ว สำหรับประเทศไทย หากการติดเชื้อลดลง ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลง กระทรวงสาธารณสุข ก็เตรียมลดระดับเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ด้าน นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เตรียมพิจารณาพื้นที่นำร่องถอดหน้ากากอนามัยสำหรับพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยจะเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดสีเขียวและจังหวัดสีฟ้าก่อน ส่วนระยะเวลาถอดหน้ากากอนามัยต้องกำหนดอีกที ยังไม่ระบุวัน-เวลา ซึ่งต้องแจ้งให้ทาง ศบค. รับทราบด้วย วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีรายงานว่า […]

สธ. จ่อชง เปิดผับบาร์ จับตาปรับพื้นที่สีเขียวเพิ่ม หลังโควิดดีขึ้น

สธ. จ่อปรับพื้นที่สีใหม่ หลัง “โควิด” แนวโน้มดีขึ้น เล็งปรับเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ระบุ อาจ เปิดผับบาร์ คาราโอเกะได้ จ่อเสนอ ศบค. 20 พ.ค.นี้ วันที่ 18 พ.ค.2565 แหล่งข่าวจาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ประมาท ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา สธ.มีการหารือเกี่ยวกับการดูแลสถานการณ์ เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับพื้นที่สีใหม่ โดยเป็นไปในทางบวกมากขึ้น จะมีการปรับเป็นพื้นที่สีเขียว ที่จะอนุญาตให้เปิดผับบาร์ คาราโอเกะได้ แต่จะเป็นพื้นที่ไหนบ้าง มีกี่พื้นที่ขอยังไม่เปิดเผย เพราะยังไม่แน่นอน ยังอยู่ในการพิจารณา ทั้งนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย โดยนายธนากร คุปตจิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ออกมาเปิดเผยว่า ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจกลางคืนต้องการให้มีการเปิดผับบาร์ นำร่องใน 28 จังหวัดท่องเที่ยว […]

ปี65 แรงงานไทย ยื่นลาออกกว่า 7.7 หมื่นราย กว่า87%ทำงานไร้ความสุข

วันที่ 1 พ.ค.65 นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เมื่อเดือนมกราคม 2565 พบวัยแรงงานขอรับบริการเรื่องความเครียด วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการทำงาน 392 ราย ของสายทั้งหมด 5,978 สาย สอดคล้องกับข้อมูลการลาออกของแรงงานในประเทศไทย ที่มีการขึ้นทะเบียนตนเป็นผู้ว่างงานตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคมของประเทศไทย โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือนมกราคม 2565 พบว่า มีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 88,119 คน สาเหตุเกิดจากการลาออกด้วยตัวเองจากภาวะหมดไฟ ไม่มีความสุขในการทำงานถึง 77,143 คน หรือร้อยละ 87.54 สะท้อนได้ถึงการขาดวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของวัยแรงงาน “สสส. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565 นี้ สสส. ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ “สร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร” พัฒนาโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization […]

สธ.ยันยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ขาด-มีพอ10วัน ยอมรับบางแห่งใช้ยาเพิ่ม คีย์ข้อมูลช้า-เติมไม่ทัน

สธ.ยันยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ขาด-มีพอ 10 วัน รับบางแห่งใช้ยาเพิ่ม คีย์ข้อมูลช้า-เติมไม่ทัน แต่โยกยาในจังหวัดช่วยกันได้ ย้ำทุกคนไม่จำเป็นต้องรับยา หากไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย เมื่อวันที่ 29 มี.ค.65 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงประเด็นการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หลังจากกรณีชมรมแพทย์ชนบทออกมาระบุมีการขาดแคลนในต่างจังหวัด ทำไม สธ.ไม่พูดความจริงว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2-4 หมื่นราย ซึ่งรวมการตรวจ ATK ด้วย ประเทศไทยมีการใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิด 19 หลายตัว ทั้งยาฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ เรมดิซิเวียร์ และโมลนูพิราเวียร์ ล่าสุด ยังทำสัญญาจัดหายาแพกซ์โลวิดเข้ามาใช้เพิ่มเติม สำหรับกรณียาฟาวิพิราเวียร์ข้อมูลวันที่ 28 มี.ค.65 เรามียาคงคลังใ รพ.ต่างๆ ที่ให้ผู้ติดเชื้อได้ทั่วประเทศ 22.8 ล้านเม็ด แต่ยอมรับว่าปัจจุบันการใช้ยาค่อนข้างสูง เฉลี่ยวันละประมาณ 2 ล้านเม็ด สามารถใช้ได้ประมาณ 10 วัน แต่เราเพิ่มเติมยาให้ตลอดเวลา โดยจะมีระบบการรายงานข้อมูลการใช้ยาทางออนไลน์ คือ VMI โดยเมื่อ […]

เริ่ม 1 มี.ค.นี้ สธ.ปรับแผน ติดโควิดเป็นผู้ป่วยนอก ผล ATK บวก จ่ายยาตามอาการ

‘เจอ แจก จบ’ สธ.ปรับติดโควิด เป็นผู้ป่วยนอก เริ่ม 1 มี.ค.นี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ได้เตรียมแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด-19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคประจำถิ่น คือการที่โรคลดความรุนแรงลง ไม่มีภาวะอันตรายมาก มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประชาชนมีภูมิต้านทางมากเพียงพอ จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนจากนี้ โดยได้จัดระบบบริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่มการดูแลในระบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล “เจอ แจก จบ” โดยทำการตรวจผู้ที่สงสัยป่วยโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร ได้แก่ 1.ยาฟาวิพิราเวียร์ 2.ยาฟ้าทะลายโจร 3.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการ และเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นโรคที่ดูแลได้ด้วยตนเอง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 มีนาคม […]

1 2 4