สทอภ. ขยายเวลารับสมัครนักการคลัง วุฒิ ป.ตรี 14-30 มิ.ย.64

Advertisement   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(สมัครออนไลน์/ทางไปรษณีย์)GISTDA รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 23พ.ย.-15ธ.ค.60

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 1. นักภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและจัดทำโครงการด้านภูมิสารสนเทศ หากมีประสบการณ์ด้านมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 2. นักยุทธศาสตร์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและจัดทำโครงการด้านภูมิสารสนเทศ หากมีประสบการณ์ด้านมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์/อินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 พ.ย.-15 […]

(สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์)สทอภ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17มี.ค.60

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, จิตวิทยา, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  2. วิศวกร 1 อัตรา – ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – หากมีความรู้ และมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  1) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (อาทิ Arc GIS, Global Mapper, Google Earth)  2) มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบดาวเทียม   คลิกที่นี่ […]

(สมัครทางไปรษณีย์)สทอภ.รับสมัครวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม บัดนี้-17ม.ค.60

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-17 ม.ค.60

(สมัครทางไปรษณีย์) สทอภ.เปิดสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัครบัดนี้-30ส.ค.59

สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (สทอภ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สังกัด ฝ่ายวางแผนถ่ายภาพ สำนักปฏิบัติดาวเทียม ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้-30 ส.ค.59  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / เอกสารที่ต้องใช้สมัคร << ดาวโหลดใบสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล << 2.ตำแหน่ง นักบริหารงานประชุม อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ปฏิบัติงาน ณ […]