สทศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โทสมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-25มี.ค.62

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ (คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท) และลูกจ้างของสถาบัน (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) รวม 14 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-25 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นิติกร : ป.ตรี นิติศาสตร์ ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านกฎหมาย คดีความ และองค์การมหาชน นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน : ป.โทขึ้นไป เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ป.โท ขึ้นไป เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ นักวิชาการวัดและประเมินผล ป.โท ขึ้นไป การวัดและประเมินผลวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถในโปรแกรมทางสถิติและการวัดประเมินผล นักวิชาการวิจัยและทดสอบ […]

สทศ.มีมติให้ นร.สอบใหม่ หลังโดนโจ๋งานบวชถล่ม ยังใช้สถานที่เดิม แต่เข้มงวดเป็นพิเศษ

  มติ สทศ. เปิดให้นักเรียนผู้เข้าสอบ PAT5 ในสนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำนวน 248 คน ยื่นความจำนงค์ขอสอบใหม่ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. และจัดสอบใหม่ 5 มี.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ใช้สนามสอบโรงเรียนเดิม โดยใช้ข้อสอบใหม่ ข้อสอบคู่ขนาน   เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ได้จัดแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุฯ ในการสอบความถนัดวิชาการหรือวิชาชีพ (แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู)ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ. กล่าวว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยเป็นการสอบวิชาแพต 5 ซึ่งมีเด็กเข้าสอบจำนวน 248 คน ในจำนวนนี้มีเด็ก 12 คน ที่พอเกิดเหตุการณ์ไม่ได้มีการทำสอบต่อ  ใน 12 คน มีเพียง 4 คนที่ได้รับบาดเจ็บและต้องพาส่งโรงพยาบาล […]

(สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์)สทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-23พ.ค.61

      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 61 (สมัครทางไปรษณีย์/สมัครทางอีเมล์)  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศฉบับเต็ม)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร