(ด่วน!สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.60

Advertisement   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาปฏิบัติงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ บัดนี้-30เม.ย.60 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,000บัดนี้-30เม.ย.60

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-30 เม.ย.60 ทางไปรษณีย์/อีเมล์ ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้  

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์)สทน.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,000 บัดนี้-12เม.ย.60

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) สำนักงานใหญ่ จ.นครนายก รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาปฏิบัติงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-12 เม.ย.60