สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข-ลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement     สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหลายตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม  02-547-0999 ในวันและเวลาราชการ 1. เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) วุฒิ ปวช. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   2. เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.(ลูกจ้างรายคาบ) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. คนงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (ลูกจ้างรายคาบ) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 4. พนักงานเปล วุฒิ ม.3/ม.6 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3/ม.6  (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 7. พนักงานประกอบอาหาร ไม่จำกัดวุฒิ+มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 8. พยาบาลวิชาชีพ วุฒิ ป.ตรี (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการแพทย์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 19มิ.ย.-7ก.ค.60

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก ภายในวันที่ 19 มิ.ย.-7 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม