สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ รับสมัครนักวิชาการช่วยปฏิบัติการ 6-12พ.ค.64

Advertisement   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (นิติกร) ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (นิติกร) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (นิติกร)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลา ทำการปกติของ สสปท.)ที่งานพัสดุและสถานที่ สำนักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี […]