สถาบันสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย(วุฒิปวช.)และจนท.ธุรการ(วุฒิปวส.) บัดนี้-21มี.ค.62

Advertisement สถาบันสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 2 อัตรา : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา : ได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันสุขภาวะเขตเมือง  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ บัดนี้-21 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))