(88อัตรา)สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่จำกัดวุฒิ/ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-18ต.ค.60

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 88 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.6/ปวช./ป.ตรี รับสมัคร 18 กันยายน – 18 ตุลาคม 2560                         

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (19 – 28 ก.พ.57)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, วิชาการจัดการ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/hrm […]

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (4-12 ธ.ค.56)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 4-12 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]