สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ 3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 ธันวาคม 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา 1. ปฏิบัติงานประจำที่ กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 2. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 2.1 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 2.2 สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดได้ 2.3 มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 2.4 มีความสามารถในการเพาะ เลี้ยงเซลล์ เตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน 2.5 มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน มีการมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2. ปฏิบัติงานประจำที่ กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 1 อัตรา […]