สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด วุฒิ ป.ตรี 17-23พ.ย.60

Advertisement     สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 4 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ภายในวันที่ 17-23 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-22ก.ย.60

  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บัดนี้-22 ก.ย.60 (ขยายเวลาจากเดิม 1-25 ส.ค.60) ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการแพทย์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 11-21ก.ค.60

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถาพทางการแพทย์แห่งชาติ ภายในวันที่ 11-21 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ป.ตรีทุกสาขา)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 30ม.ค.-10ก.พ.60

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ภายในวันที่ 30 ม.ค.-10 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.59

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. พนักงานบัตรรายการโรค 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม 4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชนสิ่งแวดล้อม ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น […]

(9อัตรา) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6 ตั้งแต่25ก.ค.-26ส.ค.59

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 25ก.ค.-26ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร