สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ45อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน 2. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 4. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา พัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร 5. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. […]

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ไม่ผ่าน กพ ภาค ก ก็สอบได้!! สมัครออนไลน์16-22พ.ย.61

    สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน 2. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา : ได้รับปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา วิจัยทางการศึกษา และหลักสูตรและการสอน 4. บุคลากรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 16-22 พ.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3 […]