วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช/ปวส บัดนี้-28ม.ค.60

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 14-28 ม.ค.60 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2691 9369  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 24 ม.ค.57)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพศชาย มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพลกองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบวิชาการและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านรายละเอีดยประกาศรับสมัครงานที่นี้

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย อัตราเงินเดือน : 21,320 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป 3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 […]