สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้-16 มิ.ย.64

Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บัดนี้-21ก.ย.61

    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการงานส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มวิชาการและเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จนท.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ 1 อัตรา : ป.โท วิทยาศาสตร์ พืชสวน เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษาศาสตร์ วนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้ หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จนท.โครงการศูนย์สาธิตศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้ หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-21 ก.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ 053-328496-8 ต่อ 1120  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

(สมัครทางไปรษณีย์ได้) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/โท บัดนี้-15ส.ค.59

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-15 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้