ด่วน! สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ เงินเดือน20,000-40,000 วุฒิ ป.โท TOEIC550 สมัครทางอีเมล์บัดนี้-15มี.ค.62

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ เงินเดือน 20,000-40,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โทขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้, TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2580-9729 ต่อ 602 (ทุกวัน จ-ศ 08.30-16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))  

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักอำนวยการ และผู้ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์บัดนี้-15มี.ค.62

  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-80,000 บาท สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีความรู้ความชํานาญและมีประสบการณ์ด้านบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบในระดับเดียวกัน และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับที่สรรหา 1 ระดับ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด มีความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-85,000 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) หรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนและการบริหารความเสี่ยง (Risk management (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ […]

1 2