สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21ธ.ค.59

Advertisement สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สถาบันราชประชาสมาสัย ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 7-21 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม