สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ประสานงาน 1 อัตรา (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)

Advertisement สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ประสานงาน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง ผู้ประสานงาน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี คุณวุฒิ ป.ตรีสาขบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี มีทักษณะการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามการทำงานที่ดี คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 88/39 กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันเวลาราชการ ดาวโหลดใบสมัครงาน < ดูเอกสารประกอบการสมัคร / ลักษณะงานที่นี้ <