สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-29มิ.ย.64

Advertisement   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1018 บัดนี้-29 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 5ต.ค.เป็นต้นไป

    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา (ป.ตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ป.ตรี) เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา (ม.3, ม.6, ปวช.) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา (ม.6) พนักงานบริการ 2 อัตรา (ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1518 ตั้งแต่ […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 27ก.พ.-13มี.ค.61

    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1518 ภายในวันที่ 27 ก.พ.-13 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31ต.ค.60

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา  1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา 4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-15ก.ย.60

  กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.3 หรือ ม.6 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3/ม.6), 8,300 บาท (ปวช.) – มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 – มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ – ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 29ส.ค.-7ก.ย.60

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1518 ภายในวันที่ 29 ส.ค.-7 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2