สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

Advertisement   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน กำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 6550 ต่อ 303 (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้-30 มิ.ย.64

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 ต่อ 303 ได้ตั้งแต่ 28 […]

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 20พ.ย.-3ธ.ค.61

    สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางทรัพยากรบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทั่วไป ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ภายในวันที่ 20 พ.ย.-3 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0 2521 3056 ต่อ 303 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-9ต.ค.61

    สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ภายในวันที่ 26 ก.ย.-9 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2521 3056 ต่อ 307 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ปวช./ปวส.18-22มิ.ย.61

    สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานธุรการ 2 อัตรา 1. เจ้าพนักงานธุรการ : ได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 2. เจ้าพนักงานธุรการ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ และบริหารธุรกิจ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 18-22 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2521 3056 ต่อ 307 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม