สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นอาจารย์-ครูผู้ช่วย36อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค 25ก.พ.-10มี.ค.62

    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครครูผู้ช่วยและอาจารย์ 36 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วุฒิปริญญาโท) อาจารย์ สาขาพลศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพ อาจารย์ สาขาสังคมศึกษา 2 อัตรา ปฏิบัติงานนครศรีธรรมราช อาจารย์ สาขาวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานจันทบุรี อาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานนครราชสีมา อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครพระ) 5 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครนาง) 3 อัตรา ปฏิบัติงานนครศรีธรรมราช  พัทลุง ลพบุรี อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนพระ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานลพบุรี อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 3 อัตรา ปฏิบัติงานนครราชสีมา […]

(4อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัด งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด […]

ไม่ต้องผ่านภาค ก ! สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 16 เม.ย. – 1 พ.ค.58 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1 ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท ประเภท […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา (3 – 20 ม.ค.57)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวูมิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3.ชื่อตำแหน่ง : […]