สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักนิติวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 2-6 ส.ค.64

Advertisement   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปที่ E – mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 น. และหลัง […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. 4 อัตรา 24-31พ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน 4 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cifs.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19พ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : [email protected] บัดนี้-19พ.ค.64 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.)  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3