(สมัครทางไปรษณีย์ได้) สถาบันคชบาลแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-30ก.ย.59

Advertisement สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานงบประมาณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ บัดนี้-30 ก.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดและใบสมัคร [ads] [ads=center]