(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-30พ.ย.61 มีตำแหน่งสำหรับคนไม่มีคะแนนTOEIC-ไม่มีประสบการณ์!!

    สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างหลายอัตรา เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 5-30 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม สำนักงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน โทร 02-2725741-4 ต่อ 231 แฟกซ์ 02-2725287 พนักงาน 23 อัตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ (ป.โท ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี ป.เอก ต้องมีประสบการณ์ในทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 8 ปี )  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก9-31ส.ค.61

    สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://catc.thaijobjob.com ภายในวันที่ 9-31 ส.ค.61  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม                     

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-28พ.ค.61

    สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา พนักงาน 1. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 25,540 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักสื่อสารองค์กร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (คุณวุฒิ ป.ตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ครูวิชาภาคพื้น 18 อัตรา เงินเดือน 27,200 บาท (คุณวุฒิ ป.โท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. นักพัฒนาหลักสูตรการบิน 2 อัตรา เงินเดือน 27,200 บาท (คุณวุฒิ […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน25อัตรา บัดนี้-22 ธ.ค.60

    สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)                              

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้-25ส.ค.60

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 24 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป) และลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี) เปิดรับสมัครบัดนี้-25 ส.ค.60 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร                                 

1 2