งานประเทศจีน!! สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีความรู้ภาษาจีน รับสมัครบัดนี้-19ส.ค.61

Advertisement     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประเทศจีน รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 หยวน ระยะเวลาจ้าง 4 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากเป็นด้านสาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ทำงาน หรือเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาจีนดีเยี่ยม และทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และอินเทอร์เน็ต หากสามารถ ทำอินโฟกราฟฟิกได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ (๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ระหว่างวันและเวลาราชการ หรือ (๒) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ […]