สตง.รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี 19ม.ค.-1ก.พ.61

    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) 1. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านการบัญชี 2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

(สมัครออนไลน์)สตง.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี13พ.ย.-1ธ.ค.60

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 30 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี 2. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 42 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่านิติศาสตร์ 3. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สมัครทางเว็บไซต์ : oag.job.thai.com วันที่ 13 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-15ส.ค.60

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 24 ก.ค.-4 ส.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4451 2716 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-27ก.ค.60

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือพณิชยการ  ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล อาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 3 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ภายในวันที่ 6-27 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส. 17ก.ค.-4ส.ค.60

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ 1. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพณิชยการ 2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 บ้านท่าไคร้ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมือง โทร. 0 4649 2505 ภายในวันที่ 17 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(49อัตรา สมัครออนไลน์)สตง.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี16พ.ค.-5มิ.ย.60

  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ – นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 30 อัตรา – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา – นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา – วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) 2 อัตรา                     – นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา – นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา   สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 […]

(15อัตรา)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,000 16-29มี.ค.60

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนที่จะได้รับแต่ละเดือน 21,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2271-8000 ต่อ 3204 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม