สคบ.แนะละเอียดยิบ! วิธีป้องกันถูกเจ้าของห้องเช่ารีดเงินค่าประกัน อ้างโต๊ะ-ตู้-เตียงพัง!

7 มี.ค.62 Posttoday เปิดคำแนะนำจาก “สคบ.” การปฏิบัติเมื่อเช่าหอพักที่อยู่อาศัยต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ตู้พังถูกปรับครึ่งหมื่น ประตูเป็นรอยเปลี่ยนทั้งบาน เตียงนอนเลอะให้ยกหลังใหม่ ทั้งที่ความจริงสภาพการใช้งานยังใช้ได้และความ “เสียหาย” ไม่ได้ถึงขั้นนั้น! กลายเป็นคำพูดปากต่อปากติเตียนและความรู้สึกทุกข์ของผู้เช่าที่เกิดขึ้นหลังการโยกย้ายหอพักมากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลการร้องเรียนที่เป็นผลพวงจากเรื่องดังกล่าวมาทางกรมคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันอยู่ที่ 100 รายต่อเดือนเท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนของหอพักทั้งหมดที่ประกอบการ นาย พิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แนะวิธีป้องกันพร้อมสร้างความทรงจำดีๆ ซึ่งควรจะเป็นในระยะอย่างต่ำสุด 6 เดือน ของเวลาการเป็นลูกค้าและผู้ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ดังต่อไปนี้ รู้จักสิทธิก่อนเช่า-ป้องกันถูกลักไก่ ตามพรบ.ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย พ.ศ 2561 ข้อที่ 3 ว่าด้วยสัญญาเช่าอาคารที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้เช่าต้องมีข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมีจำนวนตัวอักษรไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 1.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้เช่า และทรัพย์สินที่ให้เช่า 2.ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้มีอำนาจในการทำสัญญา 3.ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า 4.ชื่อและสถานที่ตั้งของอาคาร 5.รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของอาคาร รวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของอาคาร 6.กำหนดระยะเวลาเช่าอาคาร โดยระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และวัน เดือน […]

สคบ.รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี20อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครทางอีเมล์บัดนี้-19ต.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครจ้างเหมาบริการธรรมดา 20 อัตรา สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-19 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม     

‘อดีตผู้พิพากษา’แจงข้อกฎหมาย ซัดประกาศสคบ.คุมอัตราค่าน้ำไฟหอพัก ผิดกฎหมาย!! แนะฟ้องศาลปกครอง!!

  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายไพรัช เกิดศิริ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Pairat Kerdsiri ถึงเรื่องการประกาศคุมสัญญาหอพัก(และห้องเช่า)ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศฉบับนี้ ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจคิดค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ได้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า “เรื่องทุเรศ เพราะความตื้นเขิน และหยาบคายที่สุด ฟังความคิดอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการทำธุรกิจที่ถูกต้อง ของนักศึกษาท่านนี้ดูบ้าง 4 เหตุผล ที่ทำให้ประกาศคุมสัญญาหอพัก(และห้องเช่า)ของสคบ. “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ข้อ 1. ประกาศสคบ.ขัดแย้งกับพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 มาตรา 5 ที่ระบุว่า “ก่อนออกปรกาศกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา ให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญารับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยคำนึงถึงขอบเขตและสภาพปัญหา เช่น การจัดสัมมนา การประชุม หรือให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น…” แต่สคบ.ไม่เคยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการใดๆแม้แต่น้อย กระทั่งร่างประกาศฉบับนี้ก็ไม่เคยนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้อ่าน ทั้งที่ประกาศนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีอยู่นับหมื่นราย หลังจากสคบ.ออกมาให้ข่าวช่วงปลายปี 2560 เพียงไม่กี่เดือนก็ประกาศใช้ในราชกิจจาฯเลย แสดงให้เห็นว่าสคบ.ออกประกาศมาโดยเร่งรีบ ลุกลี้ลุกลน ขาดความรอบคอบ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 2. […]

สคบ.เตือนหอพักหัวหมอ ลดค่าน้ำ-ไฟ ขึ้นค่าส่วนกลาง ชี้เก็บค่าบริการได้ตามจริงเท่านั้น ผู้เช่าหากพบไม่เป็นธรรม โทรแจ้ง1166ได้!!

  จากกรณีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ที่จะมีผลในวันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าว จะห้ามให้ผู้ประกอบการคิดค่าบริการกระแสไฟ และน้ำประปา เกินกว่าอัตราที่ผู้บริการกระแสไฟและน้ำประปาเรียกเก็บ โดยพบว่า จากประกาศดังกล่าวทำให้มีการเรียกเก็บเงินผู้เช่าด้วยวิธีและรูปแบบอื่น เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเตือนว่า ผู้ประกอบการหอพัก สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เช่น ค่าจดปริมาณกระแสไฟ กระแสน้ำ ค่าสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันประปาในอาคาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นถ้ามี ได้ตามที่จ่ายจริงและมีเหตุผลสมควรเท่านั้น โดยต้องแสดงวิธีการและกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าบริการนั้นด้วย     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป หากสัญญาเช่าอาคารที่ทำกับผู้เช่า ไม่เป็นไปตามคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนด จะมีความผิดทางกฎหมาย โดยผู้ประกอบการสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1166 ส่วนผู้บริโภค หากเห็นว่าสัญญาไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนต่อ สคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์เฮ! ขายของออนไลน์ยอดไม่ถึง1.8ล้าน/ปี ไม่ต้องจดทะเบียน!

  นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. …. โดยภายใต้กฏหมายโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ต่ำกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท รวมทั้งเป็นผู้ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะไม่ถือว่าเป็นผู้ทำธุรกิจตลาดแบบตรง และไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำหรับการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงปัจจุบันถือว่าเติบโตอย่างมาก กำหนดความหมายว่า เป็นการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงกับผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคติดต่อกลับมาซื้อสินค้าและบริการนั้น เช่น ซื้อขายผ่านโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ แตกต่างจากการทำธุรกิจขายตรงที่เน้นการขายสินค้าผ่านตัวแทนที่เป็นสมาชิกของผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ ขณะเดียวกันที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนของสคบ. แยกเป็นกรณีการจดทะเบียนขายตรง กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ต้องวางหลักประกัน 25,000 บาท, มีรายได้ปีละ 25-50 ล้านบาท วางหลักประกัน 50,000 บาท , […]

(สมัครออนไลน์)สคบ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23ก.พ.-19มี.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักสืบสวนปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักสืบสวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ocpb.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 23 ก.พ.-19 มี.ค.61