ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน (บัดนี้ – 10 ก.ค.56)

Advertisement ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ –  10 ก.ค.56) Advertisement ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ Advertisement ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจาก รพ.ราชวิถี อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจากสถาบันสุขภาพเด็ก อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท สมัครงานราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์  02-590-6315 เว็บไซค์ www.dms.moph.go.th   [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <<<<[/highlight]