ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา 14-18 มิ.ย.64

Advertisement   ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างไฟฟ้า 4 อัตรา ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ช่างกลโรงงาน 3 อัตรา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา ช่างสี 1 อัตรา ช่างประปา 1 อัตรา ช่างลับเครื่องมือ 1 อัตรา ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด 1 อัตรา การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) […]