(สมัครออนไลน์)ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7-17ส.ค.61

Advertisement     ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ พนักงานช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://sbpac.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-17 ส.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)ศอ.บต.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี15พ.ย.-14ธ.ค.60

    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา  4 .นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : […]