ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

Advertisement ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนาม ด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก […]