(สมัครออนไลน์)BIOTEC รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   BIOTEC ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา  คุณสมบัติ อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ด้าน : การบริหารโครงการหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ ทักษะความสามารถพิเศษ : มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/pages/pub.jobdescription.php?code=0012&apply=60-3800&section=102