ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

Advertisement ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 2.นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 3.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,900 บาท (รวมค่าครองชีพแล้ว) วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช 4.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ (หญิง) จำนวน […]